Państwowa Szkoła Muzyczna we Wrocławiu

Wrocław

Okładzina marmurowa schodów.

Państwowa Szkoła Muzyczna we Wrocławiu